Neviditelné náklady finančního stresu

Finanční stres v posledních letech dopadal na větší skupinu lidí, než tomu bylo v předchozích letech. Tento vliv byl celosvětový, jelikož na celém světě se především díky pandemii výrazně změnily pracovní možnosti a ekonomika mnoha podniků i rodin. Vývoj finančního stresu ve společnosti Už před pandemií se mnoho podniků začalo vážně zajímat o finanční zdraví svých zaměstnanců […]