KTO SME?

Kto je spoločnosť PalmApp?

Kreslicí plátno 4

Petr
Ladžov

Founder

Kreslicí plátno 4 kopie

Vojta
Pihrt

Co-Founder

Kreslicí plátno 4 kopie 2

Miroslav
Koudelka

Co-Founder

Kreslicí plátno 4 kopie 3

Lenka
Mynková

Back Office

Pavel
Kocián

Executive Director

Kreslicí plátno 4 kopie 5
Pavel_Kocian_anim

Jan
Müller

Product

Pavel Vavřínek

Pavel
Vavřínek

Sales Director CZ & SK

Vojta_Drda_anim

Vojta
Drda

Integrations

Vladimir_Krichtak_anim

Vladimír
Krichťák

CTO

Jiri Petrzilka

Jiří
Petržilka

Lead software engineer

Tereza Kohutova

Tereza
Kohutová

CMO

ty

Môžete to urobiť.
byť vami

A vaša pozícia

Spoločnosť PalmApp Tech s.r.o. realizuje projekt č. CZ.31.4.0/0.0/0.0/22_017/0003297 v rámci štvrtej verejnej súťaže Krajina pre budúcnosť s finančnou podporou EÚ (Národný plán obnovy).

Názov projektu: Zvyšovanie stability zamestnancov – Platba kedykoľvek – PalmApp

Cieľom projektu je zavedenie inovácie produktu a procesu v oblasti poskytovania preddavkov na mzdu, ktorá umožní skokový všestranný rozvoj produktu a implementačných procesov a prienik tohto produktu na zahraničné trhy. Projekt podporuje financovanie osobných nákladov súvisiacich s implementáciou procesných a organizačných inovácií, nákladov na prieskum trhu a režijných nákladov, ako aj financovanie miezd na implementáciu inovácií produktov a nakupovaných programových služieb. Výsledkom projektu bude produktová a procesná inovácia v oblasti služieb pay-at-any-time, ktorá umožní všestranný rozvoj produktu a implementačných procesov a prienik tohto produktu na zahraničné trhy.