Souhlas se zpracováním
a předáváním osobních údajů

Prohlášení uživatele

Uživatel aplikace PalmApp stiskem níže uvedeného tlačítka uděluje společnosti PalmApp Tech s.r.o., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 09707123, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 340850 (dále jen „Provozovatel“) a svému zaměstnavateli, s nímž uzavřel dohodu o účasti na benefitním programu PalmApp, svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů v rámci testování během implementace benefitního programu PalmApp za dále uvedených podmínek.

Účely zpracování

Program PalmApp

 

Aplikace PalmApp slouží jako prostředek k jednoduchému vyplácení záloh na mzdu. Provozovatel za tímto účelem poskytuje svoji aplikaci a systémy pro administraci výplaty záloh na mzdu a zpracovává údaje v pozici zpracovatele pověřeného zaměstnavatelem jako správcem. 

Kategorie zpracovávaných údajů

Testování během implementace benefitního programu PalmApp

Souhlas s předáváním údajů mezi zaměstnavatelem a Provozovatelem

 

Uživatel zároveň souhlasí s předáváním dále uvedených údajů mezi Provozovatelem a zaměstnavatelem v rámci benefitního programu PalmApp.

Právo odvolat souhlas

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů může být uživatelem kdykoliv odvolán. V případě odvolání nebo neudělení souhlasu nemohou být data uživatele použita pro účely testování během implementace benefitního programu PalmApp.

Další informace o zpracování

 

Detailní informace o zpracování osobních údajů lze získat v rámci informace o ochraně soukromí.